Privacy verklaring & Cookiegebruik op onze website

 

Contactgegevens:
Van Dijk Coating
Industrieweg 3-5
8471 AD Wolvega
Tel:  +31 (0)561 433773

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van Dijk Coating verwerkt via de website enkele persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummer, bankrekening nummer etc.). Onze website heeft evenmin de intentie (bijzondere of gevoelige) gegevens te verzamelen  over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vandijkcoating.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Van Dijk Coating verzamelt uw gegevens en verwerkt deze om u zo te kunnen bellen of e-mailen indien u zelf, via de website meer informatie vraagt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Van Dijk Coating neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Dijk Coating) tussen zit. Wij gebruiken dergelijke systemen niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van Dijk Coating bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Uw  naam en mailadres bewaren wij zolang de correspondentie voortduurt of tot je een verzoek indient om deze gegevens te verwijderen.
  • Email correspondentie bewaren wij tot maximaal een jaar na beëindiging van onze mailcorrespondentie met u.
    U mag ons ook altijd verzoeken eerder uw gegevens te verwijderen. Wij zijn verplicht dit op uw verzoek te doen.
  • Google analytics gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd (aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd).
  • In verband met de fiscale bewaarplicht moeten wij onze  administratie 7 jaar bewaren (het gaat hierbij om gegevens die NIET verkregen zijn via de website).


Delen van persoonsgegevens met derden
Van Dijk Coating verstrekt in principe nooit persoonsgegevens aan derden en als dat wel het geval is uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en in overleg met u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van Dijk Coating  gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Ze maken geen inbreuk op uw privacy. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site.

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor actuele informatie over cookiegebruik op onze website kunt u cookiechecker.nl informeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Dijk Coating en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@vandijkcoating.nl. Van Dijk Coating wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Wij gebruiken op onze website enkele foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn. Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen. Staat u op een of meerdere van deze foto’s en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@vandijkcoating.nl zodat wij deze foto’s zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van Dijk Coating neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@vandijkcoating.nl.
Van Dijk Coating heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Call Now Button